Termín konania
26. – 28. október 2022
Miesto konania
Hotel Partizán, Tále 108, 977 01 Bystrá
Hotel Partizán, Tále 108, 977 01 Bystrá
Dôležité termíny
18. 09. 2022posledný termín na elektronické prihlásenie abstraktov
30. 09. 2022 posledný termín na prihlásenie ubytovania
30. 09. 2022 oznámenie (e-mailom) o prijatí/neprijatí abstraktu
10. 10. 2022 posledný termín na prihlásenie pasívnej účasti
12. 10. 2022 uvedenie definitívneho programu na www.nefro2022.sk
Témy kongresu
Vedecký program
Vedecký program začína v stredu 26. októbra 2022 a končí v piatok 28. októbra 2022. Súčasťou vedeckého programu 43. kongresu Slovenskej nefrologickej spoločnosti s medzinárodnou účasťou bude súťaž o najlepší abstrakt autora do 40 rokov, ktorý bude odmenený grantom ERA (členstvo v ERA na 3 roky vrátane prístupu k NDT-online a uhradenie jedného registračného poplatku na kongres ERA).
Prihláška na podujatie/pasívna účasť
Pasívnu účasť môžete prihlásiť prostredníctvom tohto online formulára do 10. októbra 2022.
Prihlasovanie abstraktov/aktívna účasť
Ak chcete, aby aj Vaša práca bola zaradená do odborného programu tohtoročného kongresu SNS vyplňte tento formulár do 18. septembra 2022.