GRANT ERA (len pre lekárov)
Najlepší abstrakt autora do 40 rokov bude odmenený grantom ERA (členstvo v ERA na 3 roky vrátane prístupu k NDT-online a uhradenie jedného registračného poplatku na kongres ERA).

Deklarovanie konfliktu záujmov
Každá prezentácia musí obsahovať povinný snímok o deklarovaní konfiktu záujmov (obvykle na druhej pozícií za úvodnym snímkom).
Stiahnuť vzorový snímok o konflikte záujmov (.pptx)
Abstraktový formulár


Abstraktová zóna bola uzatvorená

Ak chcete, aby aj Vaša práca bola zaradená do odborného programu tohtoročného kongresu SNS vyplňte tento formulár do 18. septembra 2022.