Hromadné registrácie a strava
V prípade záujmu o hromadné registrácie a/alebo hromadnú objednávku stravy, prosím o kompletné vyplnenie, podpis a pečiatku tohto formulára (.xlsx).

Vyplnený formulár, prosím, zaslať na adresu: hladova@farmiprofi.sk najneskôr do 30.9.2022. Po tomto termíne hromadné registrácie a objednávky stravy neprijímame.

V prípade zmien v hromadnej objednávke nahlásených po 30.9.2022, tzn. od 1.10.2022, každá takáto zmena podlieha spoplatneniu podľa Všeobecných obchodných podmienok spol. FARMI-PROFI s r. o., tzn. 12,- Eur/zmena.