Účastnícke poplatky

Účastnícke poplatky
LEKÁRI
Člen Slovenskej nefrologickej spoločnosti 50,- EUR
Nečlen Slovenskej nefrologickej spoločnosti 70,- EUR
Prvý autor príspevkov do 35 rokov zdarma
SESTRY
Sestra - člen SKSaPA 20,- EUR
Sestra - nečlen SKSaPA 30,- EUR
* Ceny sú uvedené s DPH

Prihlasovací formulár

Prihlasovanie účasti bolo ukončené.